IŠ VANDENŲ

IŠ VANDENŲ

FROM WATERS
1995, 28X34 cm, kartono raižinys